Preventivní restrukturalizace neumožňuje daňové odpisy pohledávek v průmyslu

spot_img

Zákon o řešení hrozícího úpadku z dílny ministerstva spravedlnosti, který vláda předložila koncem prosince Národní radě (NR) SR, neumožňuje daňově uznatelné odepisování pohledávek. Bez úpravy daňových předpisů věřitelé budou mít nadále povinnost odvádět státu daň z původní výše pohledávky, jako kdyby svému dlužníkovi finanční úlevu vůbec neposkytli. Upozornila na to v pondělí Americká obchodní komora (AmCham).

Tento nedostatek pravděpodobně povede k nižší ochotě věřitelů podílet se na ozdravování podniku dlužníka. „Preventivní restrukturalizace tak nebudou využívány v takové míře, jako by si zasloužily,“ konstatovala pracovní skupina odborníků, poskytujících právní a daňové poradenství pro Americkou obchodní komoru, další vybrané zahraniční obchodní komory, Slovenskou komoru daňových poradců, Slovenskou bankovní asociaci, Asociaci leasing i dalších představitelů z podnikatelského prostředí.

Aby byl o preventivní restrukturalizaci zájem, je podle odborníků třeba upravit daňové předpisy tak, aby na základě preventivní restrukturalizace dlužníka vznikla možnost provést daňově uznatelné odpisy pohledávek, a to již od potvrzení plánu. Dlužník by měl být osvobozen od daně z příjmu v části závazku, který se potvrzením plánu odpouští, resp. uznává věřiteli za nevymahatelný.

„Už v současnosti existuje v zákoně o dani z příjmů úprava, která reflektuje tyto požadavky v souvislosti s konkurzy, restrukturalizacemi a oddluženími splátkovým kalendářem,“ uvedla AmCham. Z daňového hlediska by měly být daňové důsledky preventivního restrukturalizačního řízení navrženy stejným způsobem jako daňové důsledky formálních restrukturalizačních řízení.

Na základě řádně provedené a soudem potvrzené preventivní restrukturalizace by mělo dojít k daňovému osvobození odpuštěného závazku na straně dlužníka a příslušející opis pohledávky na straně věřitele by měl být daňovým výdajem. „V opačném případě bude praktické využití institutu preventivní restrukturalizace minimálně či dokonce žádné, jelikož věřitel upřednostní odpuštění pohledávky až při úpadku dlužníka právě z důvodu menších negativních finančních dopadů,“ dodala komora.

- Reklama -spot_img
spot_img

Redakce doporučuje

Články autora