Zelená střecha: jaké jsou její typy a výhody?

spot_img

Zelené střechy jsou střechy pokryté rostlinami a trávou. Tyto střechy mají mnoho environmentálních, ekonomických a sociálních výhod, což je činí oblíbenými pro mnoho budov. Pojďme se na ně blíže podívat.

Co znamená pojem zelená střecha?

Zelená střecha je specifický typ střechy, který je pokrytý rostlinami a vodou uchovávající vrstvu substrátu. Tyto střechy mohou být navrženy jako jednoduché zelené plochy nebo jako komplexní ekosystémy. Cíl zelených střech je nejen estetický, ale také funkční.

Tento typ střech pomáhá v boji proti změnám klimatu tím, že redukuje množství skleníkových plynů, které se uvolňují do atmosféry. Také pomáhá regulovat teplotu v budovách, snižovat hluk a zlepšovat kvalitu vzduchu.

Kromě toho zelené střechy poskytují nové biotopy pro živočichy a rostliny, které mohou být v ohrožení v důsledku rostoucího městského prostředí. Zelená střecha je například vhodná i pro plechovou střechu, jelikož prodlužuje její životnost.

Instalace zelené střechy může být nákladná investice, ale dlouhodobá úspora energie a ochrana životního prostředí ji činí atraktivní volbou pro mnoho vlastníků budov. Navíc, zelené střechy mohou být navrženy tak, aby vypadaly dobře a zlepšily vzhled budovy.

V každém případě, před instalací zelené střechy, je nutné pečlivě zvážit všechna pro a proti a konzultovat s odborníky na stavebnictví a zahradnictví, aby bylo zajištěno, že bude instalace prováděna správně a bude fungovat efektivně.

Zelená střecha a její typy

Existují dva hlavní typy zelených střech: intenzivní a extenzivní. Oba typy poskytují mnoho environmentálních a estetických výhod, ale každý má své vlastní specifické charakteristiky a nároky na údržbu.

Intenzivní zelené střechy

Intenzivní zelené střechy jsou vysoko komplexní ekosystémy, které jsou určeny pro zahrady, terasy a parky. Tyto střechy mohou být vyzdobeny souborem různých rostlin, jako jsou trávy, květiny, keře a stromy.

Vyžadují vysokou údržbu, včetně zavlažování, kosení a hnojení, ale poskytují neuvěřitelnou estetickou hodnotu a vysokou úroveň biodiverzity.

Extenzivní zelené střechy

Tento typ zelené střechy je méně náročný na údržbu než intenzivní střechy a je vhodný pro méně frekventované prostory, jako jsou střechy garáží, skladů a menších budov.

Jsou pokryty nízkými rostlinami, jako jsou sukulenty a mech, které nevyžadují pravidelnou údržbu. Tyto střechy poskytují méně estetických výhod než intenzivní střechy, ale jsou vhodné pro místa s omezeným prostředím a jsou velmi efektivní při regulaci teploty a zlepšování kvality vzduchu.

Výběr typu zelené střechy by měl být založen na konkrétních potřebách a možnostech každého jednotlivého projektu. Je důležité porozumět všem nárokům na údržbu a finančním nákladům spojeným s instalací a udržováním zelené střechy. Navíc, výběr správného druhu rostlin a substrátu je klíčový pro úspěšný vývoj zelené střechy.

Jaké jsou výhody zelené střechy?

A co tedy zelená střecha a její výhody? Kromě estetických a environmentálních výhod poskytují zelené střechy také funkční výhody, jako jsou:

  1. Zlepšení kvality vzduchu

Dále filtrují škodlivé látky ze vzduchu a zvyšují koncentraci kyslíku.

  1. Snížení hluku

Mimojiné absorbují hluk a snižují jeho rozptyl, což je výhodné zejména v rušných městských oblastech.

  1. Zvýšení hodnoty nemovitosti

Taktéž významně zvyšují hodnotu budovy a v případě prodeje mohou přitáhnout potenciální kupce.

  1. Zlepšení zadržování vody

Pomáhají zadržovat vodu a snižují tlak na městský odpadní systém.

  1. Regulace teploty

Zelené střechy pomáhají regulovat teplotu budovy, udržují ji chladnější v létě a teplejší v zimě. Tudíž fungují jako takové přírodní zateplení střechy. To ovšem neznamená, že odpadne povinnost dům zateplit. Ba naopak řádné zateplení hraje důležitou roli v celé tvorbě zelené střechy.

Nevýhody zelené střechy

Avšak i přes tyto výhody má zelená střecha také několik nevýhod, které je třeba zvážit při rozhodování o její instalaci.

Náklady

Zelené střechy mohou být nákladné, zejména pokud jde o instalaci. Kromě nákladů na samotnou stavbu střechy je nutné také zvážit náklady na údržbu, jako jsou například náklady na zavlažování, kontrolu a údržbu rostlin.

Hmotnost

Taktéž mohou být těžké, což může být problémem pro starší budovy, které nemohou tuto hmotnost unést. To může vést k nutnosti vylepšit konstrukci budovy, což představuje další náklady.

Údržba

Dále vyžadují pravidelnou údržbu, aby zůstaly zdravé a funkční. To zahrnuje zavlažování, kontrolu rostlin a odstraňování odpadu. Tyto úkony mohou být jak finančně tak i časově náročné.

Nekompatibilita s některými budovami

Zelené střechy mohou být nekompatibilní s některými typy budov, jako jsou například administrativní budovy nebo budovy s vysokými bezpečnostními požadavky.

Omezené možnosti

Další nevýhodou může být také to, že mohou být omezené v tom, co lze na nich pěstovat, což může vést k tomu, že se na nich pěstují jen některé druhy rostlin.

Na závěr

Zelené střechy jsou nádherným způsobem, jak zlepšit životní prostředí a zvýšit hodnotu nemovitosti. Tyto střechy poskytují mnoho environmentálních a estetických výhod, a sice mohou být nákladné, ale dlouhodobě přinášejí mnoho výhod.

Proto je nutné pečlivě zvážit všechny aspekty instalace zelené střechy a zajistit, aby byly splněny všechny požadavky a podmínky.

Daniela Vaková, obsahový a SEO specialista

- Reklama -spot_img
spot_img

Redakce doporučuje

Články autora