Stát zveřejnil další milníky, nejvíce jich je ve školství a zelené oblasti

spot_img

Sekce plánu obnovy na webové stránce zveřejnila další milníky potřebné k tomu, aby Slovensko mohlo od Evropské komise (EK) žádat platby z fondu obnovy v roce 2023. Ve třetí žádosti o platbu chce Slovensko ptát 814,7 milionu eur, splnit na to musí 29 milníků, většinu do konce roku 2022. Několik z nich se týkají školství a zelené oblasti. Vyplývá to ze semaforu plánu obnovy zveřejněném na stránce www.planobnovy.sk.

Mezi milníky se nachází reforma trhu s elektřinou či přijetí rámce na podporu investic do nových obnovitelných zdrojů. Dalším milníkem je přijetí implementačního plánu na mobilizaci zelené obnovy rodinných domů a spuštění podpůrného schématu na mobilizaci úspor energie a zelené obnovy.

Mezi milníky jsou i vyhlášení výzev k novým schématům podpory na základě koncepce rozvoje intermodální dopravy, přijetí nového balíčku opatření na podporu alternativních pohonů a přijetí schématu dekarbonizace průmyslu.

V semaforu už nyní svítí jeden milník oranžově, jde o reformu krajinného plánování. Znamená to, že stát očekává při tomto milníku menší prodlení nebo částečné nesplnění.

Mezi milníky je i několik změn ve školství. Jde například o provedení změn, týkajících se povinného předprimárního vzdělávání pro děti od pěti let a zavedení právního nároku na místo v mateřské škole nebo u jiných poskytovatelů od tří let věku dítěte. V tomto kontextu musí Slovensko zajistit i podmínky pro implementaci povinného předprimárního vzdělávání pro děti od pěti let. Mezi milníky je i přijetí zákona o novém vymezení konceptu speciálních výchovně vzdělávacích potřeb.

Dalšími milníky jsou přijetí kompenzačních opatření ke zmírnění dopadů pandemie ve vzdělávání pro žáky základních a středních škol, v rámci čehož se má 12.000 žáků účastnit doučovacích programů. Rovněž je podmínkou třetí žádosti o platbu z plánu obnovy mít uzavřeny alespoň dvě výzvy na podporu strategického rozvoje vysokých škol.

Milníky, které je třeba splnit do konce roku, jsou i zavedení výkonnostních smluv na vysokých školách, určitý počet provedených hodnocení v rámci systému periodického hodnocení vědeckého výkonu či konkrétní procentuální podíl vysokých škol, které požádaly o prověření souladu vnitřních systémů jakosti a studijních programů se standardy.

Dalšími milníky jsou přijetí návrhu střešní národní strategie výzkumu, vývoje a inovací, vyhlášení výzev k předkládání projektů na podporu participace slovenských subjektů v programu Horizont Evropa či vyhlášení výzev k předkládání projektů na podporu spolupráce mezi firmami, akademickým sektorem a výzkumnými organizacemi. Dále se v seznamu nachází i vyhlášení výzev na podporu excelentních výzkumných pracovníků, na tematické poptávkovo-orientované projekty, které řeší výzvy zelené a digitální transformace a spuštění a implementace finančních nástrojů na podporu inovací.

Do konce roku by také Slovensko mělo nakoupit nová vozidla pro policisty (10 % vozového parku), která mají být elektrická a hybridní. Slovensko také musí minimalizovat implementační riziko vytvořením koordinačního, finančního a implementačního orgánu (NIKA) pro plán obnovy a přijmout investiční plán prioritních životních situací. Posledními milníky v seznamu jsou přijetí akčního plánu digitální transformace, vybudování center digitálních inovací a přijetí národní strategie pro digitální dovednosti.

- Reklama -spot_img
spot_img

Redakce doporučuje

Články autora